• Vietnamese English English
     
    Được hỗ trợ bởi Dịch


FACEBOOK ADWORD

 
 
 
Chiến Dịch Facebook #1 Facebook #2 Facebook #3 Facebook #4
Phí cài đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản tin Bên phải hoặc Bản tin Bên phải hoặc Bản Tin Bên phải hoặc Bản tin
Báo cáo Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Đặt logo trên 
chohatinh.vn
1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Phí quảng cáo 700.000
đ/tháng
2.000.000
đ/tháng
4.000.000
đ/tháng
6.000.000
đ/tháng
Phí dịch vụ 370.000
đ/tháng
800.000
đ/tháng
1.200.000
đ/tháng
1.600.000
đ/tháng
 
 
Tại sao chọn quảng cáo Facebook? 

Facebook là mạng xã hội có mức độ bao phủ rộng nhất thế giới. 
- Quảng cáo chỉ xuất hiện với các khách hàng tiềm năng có quan tâm đến những sản phẩm dịch vụ mà Quý khách đang cung cấp (Thông qua việc họ đã like trang web của Quý khách trên Facebook)
Mô hình tính tiền trên lần bấm chuột (PPC) đảm bảo Quý khách chỉ trả tiền cho những khách hàng thực sự click vào Quảng cáo của Quý khách. 
- Đây là giải pháp quảng cáo kinh tế nhất và Quý khách có thể điều khiển được chi phí quảng cáo trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. 
- Đặc biệt quảng cáo trên Facebook có tính tương tác và lan truyền cao: Có thể link quảng cáo đến một trang ngay trên Facebook -> dễ dàng chia sẻ, like, comment...
Liên hệ với JUJUBE