• Vietnamese English English
     
    Được hỗ trợ bởi Dịch


QUẢNG CÁO SMS

 
 
 
Số lượng tin gửi Không giới hạn
Số điện thoại gửi đi Khách hàng cung cấp SIM
Thiết bị phần cứng Miễn phí
API tích hợp hệ thống Hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ ASP,PHP
Phương thức gửi nhận tin nhắn Sử dụng bất kỳ phần mềm email client chuẩn email SMTP/POP3 như: Microsoft outlook , Outlook express,...
Cước phí cho mỗi tin nhắn Khách hàng tự trả với nhà mạng theo SIM đăng ký
Phí khởi tạo 3.500.000 đ / lần duy nhất
Phí duy trì hàng tháng 700.000 đ / tháng
 
 
Liên hệ với JUJUBE